Нашите основни принципи

BSA е фирма с международна дейност за посредничество на медицински специалисти. Ние подбираме  кандидати за работа с помощта на  офисите ни в София (България) и Барселона (Испания) и търсим за тях подходящи работодатели в Германия.

Нашето присъствие  в родината на кандидатите ни дава възможност за осигурим квалифициран  избор, грижи и обучение на нашите кандидати. Нашите чуждестранни сътрудници са на разположение да отговорят на всички въпроси на кандидатите, както и да им окажат помощ в подготовката на документите за работа в Германия.
Помощта и грижата за нашите кандидати, както в тяхната страна, така и след пристигането им в Германия е основен етичен принцип за нас и важен принос за тяхната успешна интеграция в една нова и отчасти непозната жизнена и трудова среда.

Ние работим на принципа:

Набиране – Посредничество – Подпомагане