Proces prijavljivanja

Želeli biste da se zaposlite u Nemačkoj. Tražite odgovarajućeg poslodavca i hteli biste da nostrifikujete svoju diplomu kako biste mogli da radite u Nemačkoj.

Firma BSA odabranim kandidatima nudi sebe gorenavedene usluge bez novčane nadoknade.

Šta očekujemo od naših kandidata:

 • Prilagođavanje novim uslovima rada, zaduženjima i praksama, koje se ponekad razlikuju od onih na koje je kandidat navikao u regionu iz koga dolazi
 • Volja i spremnost kandidata da se integriše u novu sredinu
 • Dobro poznavanje nemačkog jezika i spremnost na dalje usavršavanje
 • Motivacija i fleksibilnost na visokom nivou
 • Angažovanost i briga o zadovoljstvu korisnika odnosno pacijenata

Po prispeću prijave, naše osoblje vrši odabir odgovarajućih kandidata, koji ulate u višestepeni proces selekcije odnosno pripreme:

Preduslov za posredovanje:

 • Provera dokumenata iz prijave
 • Utvrđivanje kompatibilnosti stečene diplome sa nemačkim obrazovnim sistemom, kao preduslov za nostrifikaciju zvanja u Nemačkoj

Uži izbor:

Sa kandidatima koji prođu u drugi krug selekcije, stručno osoblje iz Nemačke obavlja razgovor za posao

 • U središtu intervjua nalaze se stečena profesionalna iskustva, lična motivacija za dolazak i rad u Nemačkoj i porodična situacija
 • Izrada profila kandidata

Posredovanje:

 • Profil kandidata je prvi korak u posredovanju prema nemačkom poslodavcu
 • Kandidat dobija predlog radnog mesta i sve informacije o poslodavcu
 • Ukoliko profil kandidata odgovara poslodavcu, odnosno poslodavac propozicijama kandidata, našim posredstvom se sklapa ugovor o radu

Priprema:

 • Temeljna i intenzivna nastava jezika u zemlji porekla
 • Kandidat prema uputstvu firme BSA priprema sva dokumenta neophodna za nostrifikaciju zvanja u Nemačkoj
 • BSA podnosi zahtev za dodeljivanje dozvole o radu
 • Uspešno polaganje ispita nemačkog jezika

Početak radnog odnosa u Nemačkoj