Процедура

Вие искате да работите в Германия. Търсите подходящ работодател и желаете да получите признаване на дипломата Ви в Германия.

За кандидати, който са подходящи,  BSA извършва тези услуги безплатно.

От нашите кандидати очакваме:

 • адаптация към нови професионални задачи и дейности, които понякога се различават от тези в тяхната родина
 • готовност и способност за интегриране в Германия
 • добри познания на немски език и готовност за повишаване на езиковата квалификация
 • висока мотивация и гъвкавост
 • ангажираност и стремеж за постигане максимално задоволяване нуждите на пациентите

След приемане на Вашата кандидатура BSA ще прецени дали тя е подходяща. Започва многостепенна процедура за избор и подготовка на нашите кандидати.

Условия за посредничество:

 • проверка на документите на кандидатите
 • преценка от посредника според немските изисквания на квалификацията и образованието на кандидата за признаване на професията в Германия.

Първоначален избор

 • Интервю със специалисти от Германия
 • Същината на тези разговори са изясняване на професионалния опит, личната мотивация за работа в Германия, семейно положение
 • Изработване на профил на кандидата

Посредничество

 • Профилът на кандидата е основата за намиране на подходяща работа към немски работодател
 • Кандидатът получава информация за предложения работодател в Германия
 • Ако кандидатът отговаря на изискванията на клиента, той сключва трудов договор с него

Подготовка

 • Извършва се езикова подготовка в страната на кандидата
 • Кандидатите си  подготвят всички документи, необходими за признаване на дипломата им в Германия
 • BSA подава молба за разрешително за работа

Успешно приключва езиковата подготовка