Garancije

Garancija popunjavanja mesta kandidata:

Ukoliko bi tokom probnog perioda došlo do prekida radnog odnosa od strane kandidata koga je regrutovala naša firma, garantujemo da ćemo popuniti upražnjeno mesto novim kandidatom bez uzimanja naknadnog honorara.

Garancija kvaliteta:

U skladu sa najboljim praksama garantujemo odabir samo onih kandidata, kojima će u Nemačkoj biti omogućena nostrifikacija zvanja.

Brza nostrifikacija:

Uz dugo iskustvo i uhodanu praksu, garantujemo najbržu moguću nostrifikaciju zvanja naših kandidata u nadležnim nemačkim službama.

Proces integracije:

Kroz unapred određene mere podrške, garantujemo optimalnu integraciju u preduzeće, i time obezbeđujemo dugoročnu privrženost poslodavcu. Konsekventna i trajna provera naših standarda kvaliteta se podrazumeva.

95 % naših klijenata koriste uslugu pratnje i podrške u procesu integracije, kako bi dugorošno zadžali kandidate u svojim preduzećima.