Гаранции

Гарантираме:

Гарантирано заместване

Ако наш кандидат напусне фирмата преди края на пробния срок, ние гарантираме, че той ще бъде заместен от нов наш кандидат без да изискваме отново заплащане на хонорар

Гаранция за качество

Гарантираме, че подбираме само кандидати, за който сме убедени, че ще получат признаване на дипломите си в Германия.

Бързо признаване на професията

Натрупаният опит относно процедурата по признаване на професионалното образование ни дава основание да гарантираме нейното максимално бързо протичане.

Процес на интегриране

Изпробваните методи за подпомагане на кандидатите осигуряват оптималното им интегриране и дългогодишна работа във Вашата фирма. Ние непрекъснато проверяваме нивото на качеството на нашата работа.

95% от фирмите, които работят с нас, ползват метода на придружаване и подпомагане на кандидатите, за да разчитат на тяхната дългосрочна работа.