Нашите методи

 

Нашият  професионален етапен  модел се оказа успешен при избора и интегрирането на кандидатите и се наложи  като критерий за качество в нашата работа.

1.  анализ на потребностите

• определяне на работните профили
• определяне на средно-и дългосрочните нужди от персонал
• анализ на специфичните особености на Вашата фирма и работа

2.  Търсене на кандидати

• мероприятия по набиране на кандидати в родните им страни
• проверка на професионална годност: дипломи и академични справки
• определяне дали професионалната диплома от чужбина ще бъде призната в Германия

3.  избор

• предварителен подбор на кандидати от опитни немски специалисти в тяхната страна
• обобщена оценка – мотивация за професионална преориентация, семейно положение, езикови умения, способност за интеграция
• определяне на потенциалното ниво на успеваемост
• предлагане на  подходящи кандидати на работодателя в Германия

4.  подготвителна фаза

• подходящите кандидати получават договор с немска фирма, и преминават в активната фаза на подготовка в родината си
• получаване на разрешително за работа
• организиране на езикови курсове за ниво В2 – задължителна предпоставка за признаване на професионалната квалификация в Германия
• организиране на пътуването

5.  пристигане в Германия

• посрещане на летището и транспорт.
• настаняване в жилище временно предоставено от работодателя
• подготовка и организация за извършване на необходимите формалности в немските служби
• постоянен контакт с кандидатите

6.  грижа за кандидатите

• подготовка  за процедурата на признаване, подготовка на документите, които се изискват от немската служба
• представляването на кандидата чрез пълномощно от негова страна ускорява процеса на признаване на дипломите за професионално образование
• организиране на допълнително езиково обучение
• редовни консултации и посещения при кандидатите за решаване на възникнали проблеми или трудности
• подпомагане процеса на интеграция чрез редовни обратна връзка с  фирмите
• съдействие при намирането на жилище
• професионална помощ при имиграция на членовете на семейството

Всеки кандидат решава сам до каква степен ще се възползва от помощта на BSA. Работодателят преценява нуждата от съдействие на BSA в процеса на интеграция.