Контакт

Обадете се, ако сте заинтересован от работа в Германия и нашият начин на работа Ви харесва. Нашият международен екип ще се свърже с Вас на родния Ви език.

Германия

business service agentur
Monika Lenk
Friedrichstraße 95
10117 Berlin
Германия
phone: +49 30 2096 4600
eMail: info@business-service-agentur.de

България

business service agentur e-mail:bulgaria@bsa-germany.com

Испания

business service agentur e-mail:spain@bsa-germany.com

Хърватия

business service agentur e-mail:croatia@bsa-germany.com

Филипини

business service agentur e-mail:philippines@bsa-germany.com

Румъния

business service agentur e-mail:romania2@bsa-germany.com