Impressum

Monika Lenk
bsa-germany  e.K

Friedrichstrasse 95
10117 Berlin
Tel. +49-30-20 96 46 00
E-Mail:info@bsa-germany.com
UStId: DE260338532
HRA 51946B Registergericht Berlin-Charlottenburg

1. Ograničenje odgovornosti

Sadržaji ove internet strane pažljivo su sačinjeni i prikupljeni. I pored toga, firma se odriče bilo kakve odgovornosti za tačnost, aktuelnost i potpunost navedenih informacija. Posetilac pristupa sadržaju internet strane na sopstveni rizik. Potpisani tekstovi smatraju se mišljenjem dotičnih autora i ne oslikavaju uvek zvanično mišljenje firme. Samim korišćenjem internet strane ne dolazi do ugovornog odnosa između korisnika i firme..

2. Eksterni linkovi

Ova internet strana sadrži vezu ka eksternim stranama koje ne pripadaju firmi (“externe Links”). Za ove strane odgovornost snose njihovi vlasnici. Firma je u obavezi da prilikom prvog povezivanja sa eksternom stranom, proveri da li njeni sadržaji sadrže elemente kršenja zakona. U trenutku provere nije bilo takvih elemenata. Firma ni u kom slučaju ne može da utiče na aktuelne i buduće verzije i sadržaje eksternih strana. Postavljanje linkova ka eksternim stranama ne podrazumeva slaganje firme sa njihovim sadržajima. Linkovi za koje bude ustanovljeno da nisu u skladu sa zakonom, biće uklonjeni sa internet strane firme.

3. Autorska prava i prava zaštite intelektualne svojine

Sadržaji obavljeni na ovoj internet strani podležu nemačkom zakonodavstvu. Svako korišćenje zahteva pismenu dozvolu firme odnosno vlasnika prava. Ovo se pre svega odnosi na umnožavanje, menjanje, prevođenje, čuvanje odnosno pohranjivanje u bazama podataka ili sličnim elektronskim medijima i sistemima. Sadržaj i autorksa prava koja pripadaju trećim licima, označeni su kao takvi. Nedozvoljeno umnožavanje ili pohranjivanje odvojenih sadržaja odnosno čitave internet strane, zabranjeno je i kažnjivo po zakonu. Proizvodnja kopija odnosno pohranjivanje za ličnu i nekomercijalnu upotrebu, dozvoljeni su. Predstavljanje ove internet strane u stranim okvirima potrebuje pismenu dozvolu.

4. Zaštita podataka

Prilkom posete internet stranice, firma može imati uvid u podatke o datumu i vremenu pristupa, kao i o stranama koje su pregledane. Ovi podaci ne potpadaju pod lične podatke, već su anonimni i bivaju prikupljeni isključivo u statističke svrhe. Prosleđivanje ovih podataka trećim licima, bilo u komercijalne, bilo u nekomercijalne svrhe, nije predviđeno.
Firma izrično napominje da razmena podataka na internetu (na primer prilikom komunikacije e-mailom) nije stoprocentno zaštićena, odnosno može doći do pristupa od strane trećih lica. Upotreba podataka iz impressuma u reklamne svrhe nije predviđena. Firma kao i sva ostala lica (pravna i fizička) navedena na ovoj internet strani, protive se komercijalnoj upotrebi njihovih podataka odnosno prosleđivanju trećim licima.

Izvor:: Disclaimer von Juraforum.de – Portal pravnika

Slike:recetemedyadergisi.com