Импресум

Monika Lenk
bsa-germany  e.K

Friedrichstrasse 95
10117 Berlin
Tel. +49-30-20 96 46 00
E-Mail:info@bsa-germany.com
UStId: DE260338532
HRA 51946B Registergericht Berlin-Charlottenburg

1. Ограничена отговорност

Съдържанието на този сайт е съставено с голямо внимание. Доставчикът не гарантира точността, пълнотата и актуалността на изложеното съдържание. Използването на този уеб сайт е свързано със собствен риск на потребителя. Обозначените поименно вмъкнати текстове отразяват мнението на всеки автор и не винаги съвпадат с това на притежателя на тази страница. Използването на страницата не създава каквите и да било договорни отношения между потребителя и доставчика.

2. Външни линкове

Тази уебстраница съдържа връзки с уебстраниците на трети лица (външни линкове). Отговорност за тях носят техните собственици. Доставчикът е проверил при първоначалното свързване с външни линкове дали с това не нарушава техни права. За момента такива не са констатирани. Доставчикът няма никакво отношение към настоящото и бъдещо оформление и съдържанието на страниците, към които дава връзка. Поставянето на външни линкове не означава, че доставчикът си присвоява съдържанието им. Доставчикът не може да извършва постоянен контрол на външните линкове без да има конкретни индикации, че се нарушават нечии права. При сигнал за такова нарушение всеки външен линк ще бъде незабавно изтрит.

3. Авторско право и Право на интелектуална собственост
Информацията, публикувана в този сайт е обект на немското авторско право и на правото на интелектуална собственост.  Използване, което не е разрешено от немското  авторско право и право на интелектуална собственост, изисква предварително  писмено съгласие от доставчика или от съответния си притежател. Това се отнася по-специално за размножаване, обработка, превод, съхранение, преработване, включително и възпроизвеждане на съдържание в бази данни или други електронни медии и системи. Текстовете  и правата на трети страни са отбелязани като такива. Неразрешено възпроизвеждане или разпространение на отделно съдържание или цели страници е забранено и наказуемо. Позволено е единствено копирането и свалянето на текст за лични, частни и некомерсиални цели.
Представянето на този сайт в чужди фреймове може да се извършва само с писмено разрешение.

Източник: Disclaimer von Juraforum.de – правен портал на юридически форум-

Източник на изображения:recetemedyadergisi.com