За фирмата

Защо да набираме персонал с BSA?

Вие трябва възможно най-бързо да попълните свободните работни места във Вашата фирма. Трябва Ви квалифициран специализиран персонал, който да отговаря на Вашите изисквания и на задачите във Вашата фирма. BSA Ви предлага надеждна алтернатива при избора на персонал във  Вашата фирма.

Чрез нашата лична подкрепа Вие можете да  осигурите необходимите специалисти за Вашата фирма без допълнителен разход на време и труд. Ние ще направим квалифициран избор на специалисти в тяхната родина като те ще отговарят на всички изисквания на немския здравен стандарт. Обучени немски кадри ще следят за извършване на избора в страните на кандидатите.

Ние искаме да сме не само Ваш посредник, а и Ваш партньор в процеса на набиране на персонал. Чрез оказване на всестранни грижи за новите работници през първата година ние гарантираме успешната им интеграция във Вашата фирма.

Допълнителен бонус от нашата работа:  Придружаване на кандидата по време на процеса на неговото интегриране. Ще реагираме бързо при трудности в трудовия процес, в личния живот или в културното общуване с кандидата. Това ще помогне за решаване на проблемите и ще осигури дългосрочна работа във фирмата.